Επιστροφή στο
www.heron.gr
Επικοινωνία

18228

Καλώς ήρθατε στο e-contract της ΗΡΩΝ!

Ακολουθήστε 4 απλά βήματα και γίνετε άμεσα πελάτης της ΗΡΩΝ!

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
2. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Νυχτερινή Χρέωση 24/7»

Ο ΗΡΩΝ Κάνει τη Μέρα Νύχτα!

Όροι Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Home 1

Το παρόν πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους οικιακούς καταναλωτές. Η εκκαθαριστική χρέωση στο λογαριασμό υπολογίζεται με βάση την 4-μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Όροι Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Home 1N

Το παρόν πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους οικιακούς καταναλωτές που έχουν αυξημένη νυχτερινή κατανάλωση. Η εκκαθαριστική χρέωση στο λογαριασμό υπολογίζεται με βάση την 4-μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Όροι Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Business 21

Απευθύνεται σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, που η παροχή τους έχει Συμφωνημένη Ισχύ μέχρι 25 kVA. Η εκκαθαριστική χρέωση στο λογαριασμό υπολογίζεται με βάση την 4-μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Όροι Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Business 22

Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, που η παροχή τους έχει Συμφωνημένη Ισχύ από 35 ως 250 kVA. Η εκκαθαριστική χρέωση στο λογαριασμό υπολογίζεται με βάση την μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Όροι Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Business 23

Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που έχουν αυξημένη νυχτερινή κατανάλωση. Η εκκαθαριστική χρέωση στο λογαριασμό υπολογίζεται με βάση την 4-μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Όροι Προγράμματος
3. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ
Αποδοχή Όλων
4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ευκρινής Φωτοτυπία και των δύο όψεων Δεν έχετε επισυνάψει αρχείο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Ευκρινής Φωτοτυπία και των δύο όψεων Δεν έχετε επισυνάψει αρχείο

Επιτρέπονται τα εξής αρχεία: .jpg,.png,.pdf,.doc,.docx,.ppt

Μέγιστο μέγεθος για κάθε αρχείο: 5.00MB

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για την ολοκλήρωση της διαδικασίας e-contract θα πρέπει να έχετε αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας:
1) ευκρινές αντίγραφο και των δύο όψεων της ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας καθώς επίσης και
2) ευκρινές αντίγραφο και των δύο όψεων του τελευταίου λογαριασμού κατανάλωσης ρεύματος.


Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για την ολοκλήρωση της διαδικασίας e-contract θα πρέπει να έχετε αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας:
1) ευκρινές αντίγραφο και των δύο όψεων της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του νόμιμου εκπροσώπου καθώς επίσης και
2) ευκρινές αντίγραφο και των δύο όψεων του τελευταίου λογαριασμού κατανάλωσης ρεύματος.