Επιστροφή στο
www.heron.gr
Επικοινωνία

18228

Ακολούθησε 4 απλά βήματα και γίνε άμεσα πελάτης.

Θα χρειαστεί να έχεις αποθηκευμένα:
Ένα ευκρινές αντίγραφο (ή φωτογραφία) και των δύο όψεων
1. της αστυνομικής σου ταυτότητας και
2. του τελευταίου λογαριασμού κατανάλωσης φυσικού αερίου.