Επιστροφή στο
www.heron.gr
Επικοινωνία

18228

Όροι Συναλλαγής της Υπηρεσίας ΗΡΩΝ E-payment

1. H υπηρεσία άμεσης (on line) πληρωμής λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας ΗΡΩΝ (στο εξής η «Υπηρεσία») μέσα από το www.heron.gr ή/και το www.myheron.gr είναι διαθέσιμη σε όλους τους επισκέπτες της ιστοσελίδας ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για πελάτες της ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (στο εξής «ΗΡΩΝ») ή όχι. Οι χρήστες της Υπηρεσίας μπορούν να πληρώσουν τον Λογαριασμό τους αρκεί να έχουν στην κατοχή τους τον Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής όπως αυτός αναγράφεται στον Λογαριασμό Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας που αποστέλλεται μηνιαίως στον Πελάτη αυτού από τον ΗΡΩΝΑ (εφεξής «Πελάτης ΗΡΩΝ». Η εγγραφή στην εφαρμογή της άμεσης (on line) πληρωμής λογαριασμού και η απόκτηση «Ονόματος χρήστη» (Username) και «Κωδικού χρήστη» (Password) μέσα από το My Heron δίνει περαιτέρω δυνατότητες όπως την ηλεκτρονική ανάλυση και παρουσίαση του λογαριασμού του Πελάτη, την αυτόματη συμπλήρωση των πεδίων που σχετίζονται με τον κωδικό Πελάτη και την ενημέρωση σχετικά με το υπόλοιπο/οφειλόμενο ποσό ανά Μετρητή. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους, δεν θα πρέπει να προχωρήσετε στην χρήση της Υπηρεσίας, καθώς η χρήση αυτής συνεπάγεται την ανεπιφύλαχτη αποδοχή των παρόντων όρων.

 

2. Η πληρωμή είναι δυνατή με την χρήση των πιστωτικών καρτών VISA MASTERCARD και των χρεωστικών καρτών VISA ELECTRON και MAESTRO, σε συνεργασία με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., η οποία παρέχει ειδικά συστήματα για την ασφαλή διαβίβαση των στοιχείων της πιστωτικής/ χρεωστικής κάρτας.

 

3. Για τους μη εγγεγραμμένους χρήστες και προκειμένου να γίνει αναγνώριση/ αντιστοίχιση του ηλεκτρονικού κωδικού για τον οποίον ο χρήστης επιθυμεί να κάνει οποιαδήποτε πληρωμή, οι χρήστες υποχρεούνται να εισάγουν τον αντίστοιχο αριθμό ηλεκτρονικής πληρωμής. Εάν ο χρήστης εισάγει κάποιο λανθασμένο κωδικό, διαφορετικό από αυτό που επιθυμεί να πληρώσει, δεν θα του επιτρέπεται να ολοκληρώσει την διαδικασία εξόφλησης του Λογαριασμού Ηλεκτρικής Ενέργειας ΗΡΩΝ.

 

4. Οι χρήστες της Υπηρεσίας (εφεξής ο «Χρήστης»/οι «Χρήστες») μπορούν να καταβάλουν το πλήρες υπόλοιπο του τελευταίου Λογαριασμού Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ή/και οποιοδήποτε άλλο ποσό επιθυμούν, περισσότερο ή λιγότερο από το οφειλόμενο ποσό υπό την επιφύλαξη ότι εάν το συνολικό ποσό του Λογαριασμού είναι κάτω των 50€, θα πρέπει να καταβάλλεται ολόκληρο ενώ εάν είναι άνω των 50€, η ελάχιστη καταβολή οφείλει να είναι 50€. Για τους εγγεγραμμένους Χρήστες στην εφαρμογή της πληρωμής λογαριασμού το ποσό πληρωμής είναι προ-συμπληρωμένο και ίσο με το οφειλόμενο ποσό τη στιγμή της πληρωμής. Οι εγγεγραμμένοι Χρήστες στο My Heron έχουν την επιλογή είτε να πληρώσουν το προ-συμπληρωμένο ποσό είτε να το αλλάξουν και να πληρώσουν όποιο ποσό αυτοί επιθυμούν υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω αναφερομένων.

 

5. Το οφειλόμενο ποσό που εμφανίζεται στην περιοχή της Εφαρμογής της Υπηρεσίας για τους εγγεγραμμένους Χρήστες διαμορφώνεται σύμφωνα με τις πληρωμές που έχουν γίνει με τον συγκεκριμένο Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής και οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί στις τελευταίες είκοσι τέσσερις (24) ώρες. Αντίστοιχα, οι πληρωμές που γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της Υπηρεσίας ολοκληρώνονται μέσα σε τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες, και μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος γίνεται ενημέρωση του υπολοίπου ανά Μετρητή για την διενέργεια της ανωτέρω πληρωμής καθώς και του ιστορικού πληρωμών.

 

6. Για οποιαδήποτε αμφισβήτηση ή/και ερώτηση σχετικά με την χρήση της Υπηρεσίας, οι ενεργοί Πελάτες ΗΡΩΝ μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ΗΡΩΝ καλώντας τον αριθμό 18228.

 

7. Προσωπικά δεδομένα απαραίτητα για την εκτέλεση της πληρωμής (π.χ. στοιχεία των πιστωτικών/χρεωστικών καρτών) δεν συλλέγονται από τον ΗΡΩΝΑ μέσω της Υπηρεσίας αλλά μόνον από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ως συνεργαζόμενη τράπεζα για τη συλλογή στοιχείων από πληρωμές με πιστωτική/χρεωστική κάρτα. Η οθόνη στην οποία εισάγονται τα στοιχεία αυτά είναι αντίστοιχη στο περιβάλλον του συστήματος της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και τα δεδομένα συλλέγονται απευθείας από την τελευταία χωρίς την παρέμβαση του ΗΡΩΝΑ. Κατά συνέπεια ο ΗΡΩΝ, δεν συλλέγει ούτε αποθηκεύει και εν γένει επεξεργάζεται σε κανένα στάδιο της εκτέλεσης της πληρωμής στοιχεία απαραίτητα για την εκτέλεση της πληρωμής (π.χ. στοιχεία πιστωτικών/χρεωστικών καρτών), ούτε και αναμειγνύεται με οποιοδήποτε τρόπο στην εκτέλεση της πληρωμής. Για οποιαδήποτε αμφισβήτηση ή/και ερώτηση σχετικά με χρεώσεις στην πιστωτική/χρεωστική τους κάρτα, οι Χρήστες θα πρέπει αντίστοιχα να απευθύνονται απευθείας στην τράπεζα που έχει εκδώσει την κάρτα τους.

 

8. Οι Χρήστες έχουν την δυνατότητα να εκτυπώσουν ηλεκτρονική απόδειξη ή/και να την αποστείλουν στο προσωπικό τους email με την ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής. Ειδικά για τους εγγεγραμμένους Χρήστες στην Εφαρμογή της Υπηρεσίας υπάρχει η δυνατότητα να δουν και να εκτυπώσουν και σε μεταγενέστερο χρόνο τις αποδείξεις των ηλεκτρονικών πληρωμών που πραγματοποιούν.

 

9. Ο ΗΡΩΝ λαμβάνει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των στοιχείων και συναλλαγών που γίνονται μέσω διαδικτύου. Τα στοιχεία της συναλλαγής (αριθμός συναλλαγής, κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής, ποσό πληρωμής), τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται ο ΗΡΩΝ χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της λήψης, εκτέλεσης και ολοκλήρωσης της πληρωμής, σύμφωνα με τις αμοιβαίες υποχρεώσεις Πελάτη - ΗΡΩΝ. Οίκοθεν νοείται ότι χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία αναγνωρίζετε, αποδέχεσθε και συναινείτε ρητά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων τόσο από τον ΗΡΩΝΑ όσο και από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

10. Οι Χρήστες της Υπηρεσίας οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την διασφάλιση του απόρρητου των στοιχειών τους και είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν την Υπηρεσία, όπως αυτή παρέχεται από τον ΗΡΩΝΑ ήτοι σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες, έχοντας υπ’ όψιν τους ότι οι κανόνες ορθής συμπεριφοράς πρέπει να τηρούνται σε κάθε περίπτωση. Ακόμα οι Χρήστες της Υπηρεσίας αποδέχονται ότι απαγορεύεται να επιχειρούν να εκμεταλλευτούν πιθανά κενά ασφάλειας των συστημάτων του ΗΡΩΝΑ προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες άλλων Χρηστών, να εκτελέσουν κακόβουλο λογισμικό και γενικά να υποβαθμίσουν το επίπεδο ασφάλειας των συστημάτων. Σε περίπτωση που ο Χρήστης αντιληφθεί κάποιο περιστατικό σχετικό με την ασφάλεια των στοιχείων του ή/και των συναλλαγών του θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Τράπεζάς του και να αναφέρει το πρόβλημα. Τέλος, σε κάθε περίπτωση που υποπίπτει στην αντίληψη του Χρήστη μη ορθή συμπεριφορά και χρήση των εφαρμογών, οφείλει επίσης να ειδοποιεί άμεσα το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ΗΡΩΝ και να καταγγέλλει το περιστατικό. Ο ΗΡΩΝΑΣ παρέχει την δυνατότητα τέτοιας καταγγελίας τηλεφωνικά ή/και μέσω του διαδικτύου (ηλεκτρονικές φόρμες καταγγελίας). Ο Χρήστης πρέπει να κατανοήσει ότι είναι υπεύθυνος για κάθε πράξη του στο διαδίκτυο και να μην χρησιμοποιεί την παρεχόμενη Υπηρεσία με παράνομο ή αντισυμβατικό τρόπο. Ως παράνομη και αντισυμβατική συμπεριφορά κατά παράβαση των όρων και προϋποθέσεων χρήσης της Υπηρεσίας, λογίζεται και κάθε περίπτωση παραβίασης του νόμου και ιδίως παραβατικής συμπεριφοράς παρακολούθησης ή διαρροής απόρρητων πληροφοριών κ.ο.κ..

 

11. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι χρήσης των Διαδικτυακών Πυλών www.heron.gr και www.myheron.gr καθώς και οι όροι και οι εφαρμοστέες διατάξεις του Ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/97, Κανονιστική πράξη της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 1/1999 ως εκάστοτε ισχύουν κ.ο.κ.). Τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών συλλέγει, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με έδρα στον Δήμο Αθηναίων, επί της Λεωφόρου Μεσογείων αρ. 85, τηλ.: 210 69.68.610, fax.: 210-69.68.690. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από τον ΗΡΩΝA είναι η υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Ο ΗΡΩΝ δικαιούται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σχέσης με τους χρήστες των υπηρεσιών του ή για στατιστικούς λόγους. Ο ΗΡΩΝ δικαιούται επίσης (υπό τους όρους που θέτει ο νόμος) να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών σε τρίτους για την διαφημιστική προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών του, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα και την προώθηση από απόσταση προϊόντων ή υπηρεσιών του. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του, ακόμη και κατά τον χρόνο συλλογής όσον αφορά τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, βάσει του άρθρου 11 παρ. 3 του νόμου 3471/2006 και του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων, κατόπιν αιτήματός του που θα απευθύνει μέσω της Διαδικτυακής Πύλης www.heron.gr προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.